Nieuws

MIXABLE FESTIVAL gaat online

In samenwerking met LKCA en Holland Dance Festival organiseren we op 26 juni een Webinar. meer informatie vind je hier

Corona nieuws

Per 31-03 heeft het bestuur van de Stichting Misiconi, in navolging van de landelijke en Internationale richtlijnen, besloten om het Mixable Festival conform de oorspronkelijke opzet niet te continueren om de volgende redenen: 

  • De gezondheid van de dansers en de ZZP’ers van Stichting Misiconi staat voorop bij elk besluit van het bestuur. Omdat het Erasmusproject een internationaal project is kan het bestuur in deze opzet de gezondheid van de ZZP’ers en deelnemende partijen niet garanderen. 
  • De kans op het verbannen van het Coronavirus in de periode van het Erasmus project is uitermate klein, waarbij dus de kans op het verlengen van de meeste maatregelen in Europa tot de zomervakantie groot is. De locaties van Stichting Misiconi en vele andere kunst organisaties zullen de komende tijd niet geopend zijn en dus kan er niet gerepeteerd worden. 
  • Het Erasmus project wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Europese Unie. Binnen de Europese Unie werken alle landen samen om het Coronavirus te bestrijden. Daar willen we als organisatie aan bijdragen. Het door laten gaan van het Erasmus project in deze vorm staat daar lijnrecht tegenover.

Dit betekent concreet dat wij een andere manier gaan zoeken om het festival te laten plaatsvinden conform de Erasmus+ richtlijnen. Denk aan een online variant en begin 2021 een fysieke versie van het festival. Echter dit is alles nog niet 100% zeker. 

Met iedereen van jullie zijn er financiële afspraken gemaakt voor het festival. Helaas hebben wij nu nog geen zicht op hoe de budgetten van subsidiënten zullen veranderen en zullen we tzt ook nieuwe afspraken moeten maken.

Uiteraard beseffen wij dat deze maatregelen veel impact hebben op alle deelnemers van het project. Wij zien echter ook dat deze maatregelen nodig zijn om de gezondheid van alle deelnemers en gasten te waarborgen. 

Hoe we deze verkleinde online variant vorm gaat krijgen laten we u snel mogelijk weten. Waar mogelijk hebben wij de vraag de Mixable data 25,26 en 27 juni nog even vrij te houden. 

Bedankt voor jullie geduld en een vriendelijke groet, 

Mede namens het bestuur en Joop Oonk

The secret of change is to focus not on fighting the old, but on building the new