Virtual encounters

Vandaag lichten we de masterclass Virtual Encounters van Introdans uit. De masterclass zal plaatsvinden op 19 feb om 10:30 en duurt ongeveer een uur.

Balletgezelschap Introdans brengt al meer dan 20 jaar eigenzinnige dansproducties uit onder de noemer “ De Ontmoeting” . Het concept is even simpel als ingewikkeld: op de dansvloer worden twee werelden bij elkaar gebracht: die van de Introdanser ( een professionele balletdanser ) en die van een bijzondere gast, die een tijd meedraait in het gezelschap en er mee optreedt. In deze workshop beleven deelnemers zelf een Ontmoeting in een notendop met een danser van Introdans, onder leiding van choreograaf en bedenker van de Ontmoeting Adriaan Luteijn.
Introdans geeft op een creatieve, verrassende wijze een eigentijdse invulling aan ballet. Wervelend, de zwaartekracht tartend, nemen wij iedereen mee in de totaalbeleving van dans. Wij doen dat vol passie en met internationale klasse.
Introdans gelooft dat de taal van dans zó universeel is dat dit hele generaties bindt en in beweging brengt. Dit doen wij door aansluiting te houden met een breed publiek en met hen actief de verbinding aan te gaan. Wij dansen voorstellingen voor jong & oud(er) en we organiseren activiteiten en projecten voor heel veel verschillende doelgroepen. Want Introdans beweegt je.

Tijdens de masterclass ga je aan de slag met Adriaan Luteijn himself en een gastdanser van Introdans. Laat je verrassen door een bijzonder virtuele ontmoeting. Dit programma onderdeel zit in de 3 dagen passe-partout.

[eng] Today we will highlight the Introdans Virtual Encounters masterclass. The masterclass will take place on Feb 19 at 10:30 am and will last approximately one hour.

Ballet company Introdans has been releasing idiosyncratic dance productions under the title “De Ontmoeting” for more than 20 years. The concept is as simple as it is complicated: on the dance floor, two worlds are brought together: that of the Introdancer (a professional ballet dancer) and that of a special guest, who will participate in the company for a while and perform with it.
In this workshop, participants experience an Encounter in a nutshell with a dancer from Introdans, led by the choreographer and creator of the Encounter Adriaan Luteijn Introdans gives a contemporary interpretation to ballet in a creative, surprising way. Swirling, defying gravity, we take everyone into the total experience of dance. We do this with passion and with international class.
Introdans believes that the language of dance is so universal that it binds whole generations together and sets them in motion. We do this by keeping in touch with a broad audience and actively connecting with them. We dance performances for young & amp; old (er) and we organize activities and projects for many different target groups. Because Introdans moves you.

During the masterclass you will work with Adriaan Luteijn himself and a guest dancer from Introdans. Be surprised by a special virtual meeting.  This is a payed  masterclass and is included in the 3 day ticket. 

Foto/photo: Hans Gerritsen

INTRODANS danst De Ontmoeting Circular

Leave a Reply