When silence was abrupted

Het duet van Faizah Grootens, geproduceerd door Holland Dance Festival is te zien op 18 februari 15:30

Op de opening van het Mixable Festival staat inclusie dans centraal. Makers en dansers met een culturele diverse achtergond laten hun werk zien en krijgen een podium. Zo ook Faizah Grootens.

Faizah is afgestudeerd aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) en aan het Instituto Superior de Arte in Havana. De afgelopen tijd heeft ze verschillende choreografieën gemaakt die deel uitmaken van het repertoire van Taller Coreográfico de la UNAM, Laleget Danza, Harlekijn danstheater, Lindenberg Dance Company, AHK en haar eigen producties. Haar werk speelt zowel internationaal als nationaal en tourt onder andere in; Europa, Cuba, Mexico, New York, Curaçao en Aruba. Ze heeft als danseres samengewerkt met oa Maurice Causey, Laleget Danza, Itzik Galili, Herman van Veen, Gross Dance Company, Another Kind of Blue en Symphonic Cinema. 

Haar werk ‘When silence was abrupted’ verkent de fysieke belichaming van 2 zielen die het aan woorden ontbreken hebben vanwege de spanning van het onbekende. Het onbekende versterkt hun relatie en legt hun behoefte aan veiligheid en hun gevoel van verbondenheid bloot door met verschillende persona’s te spelen. When silence was abrupted is in samenwerking met Annemieke Mooij gecreëerd.

Annemieke Mooij is afgestudeerd aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en heeft in choreografieën gedanst van onder andere Jasper van Luijk, Junadry Leocaria, Anne Suurendonk, Melvin Fraenk en Movementalist. Ook heeft ze bij Poetic Disasters Club van club Guy & Roni gedanst. Daarnaast heeft ze de afgelopen jaren veel met verschillende doelgroepen gewerkt als docent.

Samen kijken ze uit naar deze mooie samenwerking en beginnen zaterdag 6 februari met de repetities van het stuk! Wil je het duet zien? Koop dan snel je ticket hier!

Photo by: David van Delden

[Eng] Faizah Grootens’ duet, produced by Holland Dance Festival, can be seen on February 18 at 15:30 PM . Inclusive dance is central to the opening of the Mixable Festival. Makers and dancers with a culturally diverse background show their work and are given a stage. This also applies to Faizah Grootens. Faizah is a graduate of the Amsterdam School of the Arts (AHK) and the Instituto Superior de Arte in Havana. Lately she has created several choreographies that are part of the repertoire of Taller Coreográfico de la UNAM, Laleget Danza, Harlekijn dance theater, Lindenberg Dance Company, AHK and her own productions. Her work plays both internationally and nationally and tours in; Europe, Cuba, Mexico, New York, Curaçao and Aruba. She has collaborated as a dancer with Maurice Causey, Laleget Danza, Itzik Galili, Herman van Veen, Gross Dance Company, Another Kind of Blue and Symphonic Cinema.

Her work ‘When silence was abrupted’ explores the physical embodiment of 2 souls at loss for words because of the tenseness of the unknown. The unknown intensifies their relationship and exposes their need of safety and their sense of belonging, playing with different personas. ‘When silence was abrupted’ is made in collaboration with Annemieke Mooij.

Annemieke Mooij graduated from the Amsterdam School of the Arts and has danced in choreographies by Jasper van Luijk, Junadry Leocaria, Anne Suurendonk, Melvin Fraenk and Movementalist, among others. She also danced with Guy & Roni’s Poetic Disasters Club. In addition, she has worked a lot with different target groups as a teacher in recent years.

Together they look forward to this great collaboration and will start rehearsals for the piece on Saturday 6 February! Do you want to see the duet? Then quickly buy your ticket here!

Leave a Reply