Behind the scenes

Ontmoet de eerste team members van het Mixable Festival. Lotte, Malou en Eva. In roerige tijden werken ze hard door om alles op rolletjes te laten verlopen!

In tijden als deze is het super belangrijk om goed met elkaar te communiceren. Daarom is er een wekelijkse productie overleg waarin alles dubbel en dwars gecheckt wordt. Stichting Misiconi en Luxor Theater Rotterdam doen er alles aan om een prachtig corona proof programma te lanceren op 18, 19 en 20 februari. Zeker voor het Luxor Theater is het een bijzonder programma, want de deuren van het theater zijn al bijna een jaar gesloten en ook zij dromen de zalen vol… daarom kunnen ook zij een steuntje in de rug gebruiken. Wil jij doneren? Dat kan hier

Maar gelukkig is altijd genoeg leuks om het wekelijkse overleg mee te beginnen of af te sluiten. Toch, afgelopen week gebeurde er wel iets heel bijzonders… Bollie (de hond) wilde ook even wat inbrengen in de meeting. Hij vroeg zich af of er bij de catering wel rekening was gehouden met honden snacks? Dat veganistische gedoe vond hij maar niks!

Lotte; Tja, sorry Bollie, dat wordt lastig… Want met alle deelnemers en manschappen die nodig zijn voor de live stream is er eigenlijk geen plek meer voor jou. Ook honden kunnen mee doen vanuit thuis!  

Dus nu maar snel je ticket bestellen! Dat kan hier
Wil je Bollie volgen dat kan via Instagram @bollieinthewoods

Meet the first team members of the Mixable Festival; Lotte, Malou and Eva. In turbulent times, they continue to work hard to ensure that everything runs smoothly!

In times like these it is super important to communicate well with each other. That is why there is a weekly production meeting in which everything is double and cross checked. Misiconi Foundation and Luxor Theater Rotterdam are doing everything they can to launch a beautiful corona proof program on 18, 19 and 20 February.

This is certainly a special program for the Luxor Theater, because the doors of the theater have been closed for almost a year and they too are dreaming of a full theatre again … that is why they too can use a helping hand. Would you like to donate?  You can donate here.

Ofcourse there is always enough fun to start or end the weekly meeting with. However, last week something very special happened … Bollie (the dog) also wanted to contribute something to the meeting. He wondered whether dog snacks had been taken into account in the catering? He didn’t like the vegan idea!

Lotte;Well, sorry Bollie, that will be difficult … Because with all the participants and men needed for the livestream there is actually no place anymore. Dogs can also participate from home!

So order your tickets here!
Would you like to follow Bollie? That is possible at Instagram @bollieinthewoods

Leave a Reply