Moving Drawing & Making

[NL] De masterclass met Alex Rigg van Oceansallover vindt plaats op 19 feb 15:00. Ontwerp ideeën uit je eerste gedachten en leer gelijktijdig kostuum en beweging omzetten en creëren. wie wil dat nou niet?

Alex Rigg maakt al meer dan dertig jaar dans, beeldhouwkunst en kostuum ontwerpen. Zijn gezelschap Oceanallover is een van de belangrijkste experimentele theatergezelschappen van Schotland en presenteert werk op buitenlocaties voor zowel landelijke als stedelijke doelgroepen. Alex zijn ontwerpwerk is uniek en experimenteel en hij heeft internationaal samengewerkt met vele vooraanstaande kunstenaars

Tijdens de masterclass worden de deelnemers uitgenodigd om eenvoudige vormen en lijnen op papier te tekenen en na te denken over hoe deze eerste ideeën en concepten vertaald kunnen worden naar zowel beweging als kostuumontwerp. De workshop omvat een element van tekenen, maar vereist geen specifieke vaardigheid of tequnique in die kunstvorm. De nadruk in de workshop zal liggen op het maken van een brug tussen beweging en design. De masterclass helpt dansers bij het ontwikkelen van een begrip van en over het verband tussen fysieke beweging en het lichaam als kunst.

Bekijk een aantal mooie voorbeelden van en over het werk van Alex hier beneden | Watch some great examples of the work down below

[ENG] Masterclass with Alex Rigg from Oceansallover will be taking place on 19 feb 15:00. Taking design ideas from first thoughts into creation of costume and movement simultaneously.

Alex Rigg has been making dance, sculpture and costume for over thirty years. His company Oceanallover are one of Scotland’s foremost experimental theatre companies and present work in outdoor locations for both rural and urban audiences. His design work is original and experimental and he has collaborated internationally with many leading arts practitioners.

I will invite the participants to draw simple shapes and lines on paper and to consider how we can translate these initial ideas and concepts into both movement and costume design. The workshop will involve an element of drawing but requires no particular skill or tequnique in that art-form. Emphasis in the workshop will be on making a bridge between movement and design for dancers to help develop an understanding of the link between physical movement and the body as art.

Leave a Reply