Klauterstout

Op zaterdag 20 feb om 10:45 kun je lekker klauteren samen met de jongens van Rake Klappen.

Rake Klappen speelt op de meest vreemde locaties. Ze spelen, tussen, op en om het publiek maar in deze voorstelling spelen ze mét het publiek. In Klauterstout wordt het publiek uitnodigt om mee te doen. Hiervoor vragen we niet zomaar een publiek, maar de allerkleinste. Klauterstout is een voorstelling waarin kinderen op een veilige manier risico’s leren inschatten. Tegelijkertijd kunnen ze zich verbazen over hoeveel er eigenlijk wel niet mogelijk is met het lichaam. In het kort gaat Klauterstout over twee sullige bouwvakkers die een bouwproject af moeten maken, het decor bestaat uit de verschillende onderdelen her en der over het podium verspreid. Al snel besluiten de twee bouwvakkers dat de vloer van lava is! Nu moeten ze met veel stunt en vliegwerk, creativiteit en fantasie hun opdracht af maken zonder de vloer aan te raken en zonder betrapt te worden door de strenge bouwopzichter.

De voorstelling begint als een humoristische acrobatische voorstelling, maar wordt daarna een mee-doe-avontuur waarbij de kinderen zelf het podium opkomen en de acteurs veranderen in levende klimpalen of loopbruggen. De voorstelling eindigt met een spectaculaire finale in onze eigen “Jonas-machine”.

On Saturday 20 Feb at 10:45 you can enjoy the scrabble with the guys from Rake Klappen.

Rake Klappen plays in the strangest locations. They play between, on and around the audience, but in this performance they play with the audience. In Klauterstout, the public is invited to participate. For this we do not just ask an audience, but the smallest. Klauterstout is a performance in which children learn to estimate risks in a safe way. At the same time, they may be amazed at how much is actually possible with the body. In short, Klauterstout is about two wacky construction workers who have to finish a construction project, the decor consists of various parts scattered around the stage. The two construction workers soon decide that the floor is made of lava! Now they have to complete their assignment with a lot of stunt and flying work, creativity and imagination without touching the floor and without being caught by the strict construction supervisor.

The performance starts as a humorous acrobatic performance, but then becomes a join-in adventure where the children themselves take the stage and the actors turn into living climbing poles or walkways. The performance ends with a spectacular finale in our own “Jonas machine”.

Leave a Reply