Let’s get inspired

De afgelopen 3 dragen is ons publiek thuis aan de slag gegaan. Op allerlei manieren werden mensen geïnspireerd om deel te nemen.

We hebben gedanst, gekeken, gepraat, uitgewisseld, getekend, ontmoet, we zijn getransformeerd, in premiere gegaan en nog veel meer dan dat. En niet alleen onze kijkers hebben van alles gedaan tijdens het Mixable festival. Ook de woonkamers of andere plekken waar zij zich bevonden transformeerden naar een theater, een podium, een vloer van lava of een plek om te leren en te delen. Online hebben we nieuwe gezichten gezien van jong tot oud.

Het Festival zou eigenlijk in juni 2020 hebben plaatsgevonden, maar helaas kon dat toen niet door gaan vanwege Corona. Nu hebben we als festival een andere vorm gevonden die geheel digitaal te volgen was. Het was een spannende beslissing om een festival geheel online te organiseren en zeker om deze keuze te maken voor ons publiek. Maar wij als organisatie zijn blij dat de keuze zo mooi heeft uitgepakt.

Deze vorm heeft ons veel gebracht. Het gaf veel mensen de mogelijkheid om flexibel en op eigen tempo het programma te zien en mee te doen. Ook kon het publiek en deelnemers in aanraking komen met andere disciplines en vormen van lesgeven via het medium zoom. Hieronder zie je wat impressies van de afgelopen dagen

[eng] During the past 3 days, our audience has started working at home. In many ways people were inspired to participate.

We’ve danced, watched, talked, exchanged, drawn, connected, transformed, premiered and much more than that. And not only our viewers have done all kinds of things during the Mixable festival. The living rooms or other places where they found themselves also transformed into a theater, a stage, a lava floor or a place to learn and share. Online we have seen new faces from young to old.

The Festival would actually have taken place in June 2020, but unfortunately it could not take place at the time due to Corona. Now as a festival we have found a different form that could be followed entirely digitally. It was an exciting decision to organize a festival entirely online and certainly to make this choice for our audience. But we as an organization are happy that the choice worked out so well.

This form has brought us a lot. It gave many people the opportunity to see and participate in the program flexibly and at their own pace. The public and participants could also come into contact with other disciplines and forms of teaching through the medium zoom. Above you can see some impressions of the past days

Leave a Reply